Jak dodać pracownika do obsługi parkingu?

1.Zaloguj się na stronie app.parkcash.io i podaj e-mail oraz hasło. 

2.W panelu webowym wybierz zakładkę Konfiguracja, a następnie Użytkownicy.

3.Następnie kliknij Dodaj użytkownika i wybierz w polu Rola Obsługa. Pracownik będzie widział tylko historię sprzedanych abonamentów oraz po numerze rejestracyjnym będzie mógł wyszukać osobę, która parkowała. Pracownik w panelu nie ma wglądu do danych osobowych kierowcy.