Instrukcja obsługi panelu administracyjnego ParkCash

Zapraszanie użytkownika

Zaloguj się na stronie app.parkcash.io i podaj e-mail oraz hasło. Następnie przejdź do zakładki „Konfiguracja” i następnie „Użytkownicy” oraz kliknij „Dodaj użytkownika”. 

Wpisz adres e-mail oraz imię i nazwisko pracownika, którego chcesz zaprosić do rezerwacji miejsc parkingowych. Pola „Ważne od” i „Ważne do ” nie są obowiązkowe. Następnie kliknij „Zapisz”. 

Sprawdzanie historii parkowania

Przejdź do zakładki „Parkowanie”, aby sprawdzić historię parkowania.  Możesz wyszukiwać osoby po imieniu, nazwisku, numerze rejestracyjnym oraz e-mailu.