Jak zaprosić użytkownika?

Zaloguj się na stronie app.parkcash.io i podaj e-mail oraz hasło. 

Podaj e-mail oraz hasło. Następnie przejdź do zakładki „Konfiguracja” i następnie „Użytkownicy” oraz kliknij „Dodaj użytkownika”. 

Wpisz adres e-mail oraz imię i nazwisko pracownika, którego chcesz zaprosić do rezerwacji miejsc parkingowych. 

Pola „Ważne od” i „Ważne do” nie są obowiązkowe. Następnie kliknij „Zapisz”.