Jak udostępnić miejsce parkingowe przypisane na stałe?

Przejdź do zakładki  Moje miejsca, następnie kliknij Udostępnij lub ikonę w prawym dolnym rogu. Możesz wybrać, czy chcesz udostępnić swoje miejsce jednorazowo, czy cyklicznie. Następnie określ dzień i godzinę, w jakim Twoje miejsce zostanie udostępnione innej osobie. 

Na koniec kliknij Udostępnij miejsce.  

Harmonogram udostępniania jest widoczny w kalendarzu pod ustostępionym miejscem, zakładce Moje miejsca.

Jak anulować udostępnianie?

Kiedy chcesz anulować udostępnianie swojego miejsca, wystarczy że klikniesz ikonę kosza. Pamiętaj, że udostępnianie miejsca parkingowego trzeba anulować na każdy dzień.  

Jak odwłać rezerwację?

Kiedy ktoś zarezerwuje Twoje miejsce otrzymasz powiadomienie. Rezerwację miejsca możesz odwołać klikając ikonę koszaNastępnie potwierdź odwołanie rezerwacji.