Jak przypisać miejsce parkingowe do użytkownika?

1.Zaloguj się na stronie app.parkcash.io i podaj e-mail oraz hasło. Aby przypisać miejsce parkingowe trzeba mieć uprawnienia administratora. 

2.Wybierz odpowiedni parking. 

3.Przejdź do zakładki Miejsca. Następnie wybierz odpowiednie miejsce parkingowe, a potem kliknij zaznaczoną ikonę.

4.Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz przydzielić miejsce parkingowe na stałe.  

5.Następnie wybierz Zapisz